Stručni kadar

Ivan Gavrilov

Instruktor vožnje AM, A1, A2, A, B1, B, C, CE, F, M

 

 

Ištvan Škabla

Instruktor vožnje B1, B

Marko Golušin

Dipl. ing. saobraćaja

Predavač teorijske nastave

Ispitivač teorijskog i praktičnog ispita

Instruktor vožnje i ispitivač svih kategorija

 

tel: 064-899-08-49